Wenngarn slot

Credits
Photo Rigetta Klint
Location Wenngarn slott
Paper vase Katja Pettersson

Ceramic object August Sörenson
Wood sculpture by Torsten Jurell

Som en flygtning der krydser sit spor besøger jeg her Wenngarn Slott.

Da jeg flyttede til Sverige nærmere bestemt til Sigtuna nord for Stockholm I 2006 var Wenngarn slot et af de første steder vi så efter bolig. Herregårdsarkitektur tiltaler mig og ideen om en lejlighed på slottet eller et hus i tilknytning til slottet var derfor oplagt. Min drøm viste sig dog at være umulig. Wenngarn Slott har en mildest talt farverig historie. I tidernes morgen spillede slottet en central rolle i det svenske adelsliv, under det seneste århundrede har det dog haft skiftende funktioner. Det har blandt andet været alkoholikersanatorium og senest har det fungeret som enblanding af flygtningen indkvartering og husvildebarakker befolket af kriminelle bander.

I 2010 blev slottet solgt til den lokale byggeentreprenør Olle Larsson, som så potentiale i de forfaldne bygninger og de omkringliggende (store) arealer.
Med stor entusiasme og mange, mange penge har han siden i rekordfart forvandlet den synkende skude til et moderne minilandsbysamfund.

Slotskirken er nu rammen om bryllupper, hovedbygningen lejes ud til konferencer og fester og er ofte rammen om kunstudstillinger.

When I moved to Sweden in 2006, or more specifically to Sigtuna north of Stockholm, Venngarn castle was one of the first places we searched for a house. Manor architecture appeals to me, and the idea of having an apartment or house in connection to the castle was therefore obvious.

My dream turned out to be impossible. Venngarn Castle has a mildly spoken colorful history, in ancient times; it played a central role in the life of the Swedish nobles. During the last century, it has been a alcoholic sanatorium, and most recently the castle has worked as a mixture of refugee accommodation and homeless shelters populated by criminal gangs.

In 2010 the castle was sold to the local building contractor Olle Larsson who saw potential in the decay of buildings and the surrounding (large) areas. With great enthusiasm and a lot of money he has since, in record time, turned the shipwreck into a modern mini village.

The palace chapel is now the setting for weddings, the main house is rented out for conferences and celebrations and is often the venue for art exhibitions.