2. Easter - Why


In this second section, I reprint an ultra-brief excerpt from an article included in HÅNDVÆRK bookazine no. 4 in order to summarize why craft is an important topic in many different contexts.

The article deals with architect and seed manufacturer Signe Voltelen. In the article you can read about the Nordic gene bank in Malmö and about seed storage on the island of Svalbard. Both places store genetic plant-based resources, which is good and important. Among many other insightful comments, Signe says, ‘What good is it to have peas stored in the bank if we don’t know what to use them for?’ adding, ‘If we don’t grow the plants, they won’t be able to adapt to our current environment.
We need to continually grow the plants in order to preserve their resilience and also to preserve our own knowledge about their properties, existence and use.’

That is exactly how I also view our craft traditions: to remain an asset, crafts have to be practised.

You can read a longer excerpt from the article hereHvorfor


Her i afsnit to får du, ved hjælp af et ultra-kort uddrag fra en artikel bragt i HÅNDVÆRK bookazine no. 4, essensen af hvorfor jeg mener, det er væsentligt at tale om håndværk i mange forskellige sammenhæng.
Artiklen handler om arkitekt og frøproducent Signe Voltelen. I artiklen kan du blandet andet lære om Nordisk Genbank i Malmø og om frøopbevaring på Svalbard. Begge steder gemmer plantegenetiske ressourcer, og det er godt og vigtigt.
Signe siger, blandt mange andre kloge ting: “Hvad nytter det, at vi har ærter i banken, hvis ikke vi ved, hvad vi skal bruge dem til”, og fortsætter: ”hvis man ikke dyrker planterne, så tilpasser de sig ikke vores nuværende miljø. Man skal dyrke dem kontinuerligt, for at de forbliver robuste, og man skal dyrke dem for at bevare viden om deres egenskaber, og anvendelsesmuligheder”.

Det er præcis sådan jeg anskuer jeg også vores håndværkstradition; håndværksfagene skal praktiseres for at være et aktiv.

Du kan læse et længere uddrag af artiklen her
#happyeaster