Yoga or influence


Advertising:
YogaRo
VÅGES
A Petersen


English translation: Dorte H Silver
Photo Rigetta KlintSomeone in my newspaper the other day argued that if women want more influence in the C-suite, they need to spend less time on yoga. Unfortunately, I forgot who voiced this opinion, but it was a woman. Should this be dismissed as just another catty comment – or does she have a point?

Are the two actually mutually exclusive?

For my own part, I certainly want influence, if not in the C-suite, then from the platform I have established. From this position, I do EVERYTHING I can to convince as many people as possible that a strong connection between being and doing is a condition for success. Success on an individual basis, for businesses and for society at large.

My personal condition for being focused and handling the huge workload that my project involves is yoga – plenty of yoga.
I bike to my local yoga centre at 6.30 in the morning several times a week. When one of my favourite instructors – who unfortunately does not teach locally (you can read about Katja here) but has created a corona-friendly professional set-up for online yoga – offered a yoga-based Christmas advent calendar for adults, I was quick to sign up.

The concept is YogaRo (YogaCalm)

The Christmas advent calendar consists of 24 YogaRo videos. Some sessions involve simple gentle Fascia Yoga (which everyone can do), others include guided Body Landing (a sort of guided meditation), and some days involve a self-massage.

On weekdays, the sessions are pre-recorded and released by email every morning at 6.00 (thus, every morning at 6.00, you receive an email with a link to that day’s YogaRo session). However, on three weekdays and three Sundays, Katja meets the participants in live online sessions:

On the three weekdays we meet (if you choose to join us) for about 15 minutes. On the three Sundays, we meet for about 60 minutes. All six sessions involve gentle Fascia Yoga.

You will have access to the YogaRo content until 1 December 2021. Thus, if you can’t join the group for live online sessions on the scheduled weekdays and Sundays, you can play back the session later, when it suits you.
You do not need a yoga mat but as a minimum you need to have a rug that does not slip on the floor, a warm throw and perhaps a yoga block or a thick book and a pair of warm socks.
Apart from the yoga sessions, the advent calendar includes two oils (to rub on your skin) and a bag of tea, which you will receive in the mail when you sign up for the YogaRo series.

Katja composed the scents for the oils herself, I got a sneak preview, and let me tell you, you have something to look forward to! Katja is well versed in aroma therapy and explains the purpose of the oils:

‘The first oil you should use every day during the first week. It’s like a whirlwind; it cleanses, cleans up, declutters, mucks out and begins to slow down the pace. You can promote the effect by doing the same things in your external environment. That creates a “bookmark” in your mind, which means that the next time you smell the oil, your system recognizes that it’s time to let go, declutter and so forth.
The second oil is for week two. It helps make room in your nervous system for the calm to spread. You might want to use it before bedtime, or maybe at the end of your workday, to mark a change of scene. Both oils should be used during the daily YogaRo session.’

And this is where it gets ... technical:

‘The tea,’ Katja explains, ‘is my own mixture. It’s for the new moon. We use it with YogaRo on Sunday, 13 December. The new moon marks the beginning of a new cycle. It is a good time to hibernate and reflect on what we would like to see being more present in the month ahead.
You make about one litre, drink half of it hot/warm on Sunday and leave the rest for Monday (the day of the new moon) to have as a lovely cold drink.’

For now, I have begun to knit a pair of warm yoga socks. Hand-knitting does not build physical strength, as my morning yoga does; instead, it has almost the same effect on my mind as gentle yoga. The socks will be finished by 1 December, and in December I look forward to opening one present after another in my adult advent calendar!

PÅ DANSK
En eller anden i min avis mente for nylig noget om, at hvis kvinder vil have mere indflydelse på direktionsgangen, så må de prioritere yoga mindre. Jeg har desværre glemt, hvem der mente sådan, men det var en kvinde. Er det, når kvinde er kvinde værst, eller er der noget om snakken?

Er der et modsætningsforhold?

Jeg kan tale for egen regning, jeg vil gerne have indflydelse, om end ikke lige nu på direktionsgangen, men fra den platform som jeg har etableret. Herfra gør jeg ALT, hvad jeg kan for at få så mange som muligt til at forstå, at koblingen mellem hånd og ånd er forudsætningen for at lykkes. Lykkes som individ, lykkes som virksomhed og lykkes som samfund.

Min forudsætning for at være fokuseret og for at overkomme den enorme arbejdsmængde, som er forbundet med mit projekt, det er yoga, yoga i rigelige mængder. Jeg cykler afsted til mit lokale yogacenter kl. 6.30 flere gange om ugen. Da en af mine favoritinstruktører, som desværre ikke underviser her lokalt (du kan læse om Katja her), men til gengæld har været corona-vaks til at lave et professionelt set-up for onlineyoga, tilbød en yogajulekalender for voksne, så var jeg ikke sen til at abonnere på den service.

Konceptet hedder YogaRo

Julekalenderen består af 24 YogaRo videoer. Nogle videoer er ganske simple Blid Fascia Yoga sekvenser (hvor alle kan være med), andre er en guidet Kropslanding (ala guidet meditation). Der vil også være dage med selv-massage.
På hverdage er klasserne optaget på forhånd og frigives via en mail hver morgen kl. 6.00 (du får altså en mail hver morgen kl. 6.00 med vejvisning til dagens klasse af YogaRo). Der er dog undtagelser, Katja mødes med deltagerne ”onLive” 3 hverdage og 3 søndage: På de 3 hverdage mødes vi (hvis du vil) i ca. 15 minutter På søndage ca. 60 minutter, i alle tilfælde er der blid Fascia Yoga på programmet.

Du har adgang til YogaRo indholdet indtil 1. december 2021. Så hvis man ikke kan være med onLive på de udvalgte hverdage/søndage, så kan man se undervisningen, når det passer bedst efterfølgende.
Man behøver ikke yogamåtte, men som minimum et gulvtæppe der ikke glider rundt, et varmt tæppe og måske en yogablok, ellers en tyk bog, foruden et par varme sokker.
Foruden yogaseancerne indeholder julekalenderen to olier (til at rulle på huden) og en pose te, som du får tilsendt med posten når du har bestilt YogaRo.

Katja har selv sammensat duftene, jeg har smug- duftet, og du kan godt glæde dig! Katja ved noget om aromaterapi og fortæller om hensigten med olierne, ”Den ene olie skal bruges hver dag igennem den første uge. Den virker som en hvirvelvind; renser, rydder op, slipper, muger ud, begynder at sætte farten ned. Du kan understøtte ved at gøre det samme i din ydre verden. Herefter er der skabt et “bogmærke” i din hjerne. Det betyder, at når du så efterfølgende dufter til olien, så ved dit system, at det handler om at slippe, rydde op osv. Den anden olie skal du bruge i ugen efter. Den handler om at give plads i nervesystemet til, at roen kan brede sig. Måske bruger du den inden sengetid, måske når du slutter arbejdsdagen og har brug for at markere et sceneskift. Begge olier skal bruges sammen med dagens YogaRo sekvens.”

Og nu bliver det rigtig langhåret:

”Teen”, fortæller Katja, ”har jeg også selv blandet, den er til nymåne, vi bruger den sammen med YogaRo søndag d. 13/12. Nymåne er starten på en ny cyklus. Her må vi gerne gå i hi og reflektere over, hvad vi vil have skal være mere præsent i den kommende måneds tid.
Man laver ca. 1 liter, drikker halvdelen varm/lunken om søndagen og lader resten stå som en dejlig kold drik til om mandagen (hvor det er nymåne).”

Jeg er foreløbig gået i gang med at strikke et par varme yogastrømper, håndstrik giver ikke kropslig styrke, det gør min morgenyoga til gengæld, men aftenstrikning har nogenlunde samme effekt på mit sind som blid yoga. Strømperne bliver færdige inden 1. december, og i december vil jeg nyde at åbne låge efter låge i min voksenjulekalender!