biodynamic

Advertising:
Birkemosegaard
HÅNDVÆRK bookazine

Photo Rigetta Klint
English translation Dorte H Silver

Birkemosegård is a 130-hectare biodynamic farm. It is beautifully situated in Sjællands Odde on the north-west tip of the island of Zealand. Jesper Andersen, who runs the farm together with his wife, Kalatrong Apairatana (Kung), is a fourth-generation farmer, and the farm has been biodynamic since 1968. Jesper leased the farm in 1988 and took it over in 1992, when Kung arrived. Kung has a degree in agriculture from a university in Thailand.Kung first came to Birkemosegård as an exchange student, and the social responsibility involved in educating future generations and in providing rehabilitation to people who need it is important to both Jesper and Kung as well as an important aspect of the biodynamic mindset.

Their team includes regular employees from the local area, exchange students, people who are in job training and a few seasonal farmhands from abroad who return year after year.

‘Farming is an attractive field of work, at least when it’s organic or biodynamic. I get at least one uninvited application a week,’ Jesper tells me as we head into the field. He says that his own take on biodynamics is fairly pragmatic. The biodynamic growing methods are the most ethical, and they also produce more flavour and more vital energy, he says, before he disappears in among the black cabbage – which is not, by the way, his personal favourite. Jesper prefers green kale!

In the printbookazine HÅNDVÆRk no.1 you can read about the beetroot, about cabbage, onions, celeriac and carrot.

Buy your copy here.
PÅ DANSK om BIODYNAMIK og Birkemosegaard

Birkemosegård er et 130 hektar stort biodynamisk jordbrug. Gården er beliggende i naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Jesper Andersen, der sammen med ægtefællen Kalatrong Apairatana (Kung) driver stedet, er landmand i fjerde generation, og gården har siden 1968 været biodynamisk. Jesper forpagtede gården i 1988 og overtog i 1992, hvor også Kung kom til. Kung er uddannet agronom fra et universitet i Thailand. Kung kom til Birkemosegård som udvekslingsstudent, og netop ansvaret både for kommende generationers uddannelse og det sociale ansvar, man kan påtage sig gennem rehabilitering, ligger Jesper og Kung på sinde og er en væsentlig del af den biodynamiske tankegang.

Deres team tæller både faste lokale medarbejdere, udvekslingsstudenter, folk som er i arbejdstræning, foruden et par udenlandske sæsonarbejdere, som kommer igen år efter år. ”Det er attraktivt at arbejde i landbruget, i al fald når der er tale om økologi og biodynamik. Jeg får mindst en uopfordret ansøgning om ugen, fortæller Jesper på vej ud i marken og fortæller, at hans eget forhold til biodynamikken er ret pragmatisk. ”De biodynamiske dyrkningsmetoder er det etisk mest forsvarlige, og så giver biodynamikken bedre smag og mere livsenergi,” siger han, inden han forsvinder ind mellem sortkålen, som i øvrigt ikke er hans favorit – Jesper foretrækker grønkål!

Birkemosegård afsætter sin mangfoldighed af afgrøder: grøntsager, frugt, bær og oksekød, dels gennem en egen gårdbutik, under vanlige omstændigheder gennem direkte salg til gourmetrestauranter men også til privatkunder i Storkøbenhavn.

Man kan bestille en torsdagskasse hos Birkemoseggard her, kvaliteten er anbefalelsesværdig!

I printbookazinet HÅNDVÆRK no.1 " at the table with" kan du blandt andet læse om rødbede om løg, kål, selleri og gulerødder.

Du kan købe bookazinet her