CrowdFarming

Reklame for:
Foto Rigetta Klint
Glas og keramik fra Anne Black
Bestik fra Stelton
Appelsiner fra CrowdFarming

Jeg elsker Facebook og Instagram! Nej, det er ikke rigtigt. Elsker gør jeg ikke, jeg elsker min mand og mine børn og børnebørn, men jeg er ret glad for sociale medier.

Det er næsten kontroversielt i disse tider. Selvom vi er der de fleste af os, så er det langt mere smart at give udtryk for, at man ikke synes om det, og at man er bekymret for mediernes negative indflydelse.

Mine øjne er vidtåbne, og jeg forstår godt, at det kan tage overhånd. At man kan tilbringe for mange timer i døgnet med at drømme sig væk i stedet for at være tilstede, (sådan var det også den gang flow TV lagde beslag på svage sjæle hele og halve døgn). Jeg er mig smertelig bevidst, at folk med mindre ædle formål har udnyttet data indsamlet af Facebook, og jeg er opmærksom på, at verden er mere nuanceret end det, som det algoritmestyrede medie præsenterer mig for. Jeg tager selv ansvar for at orientere mig anden steds.

Men uden Facebook og uden algoritmer havde jeg aldrig mødt Sergio fra Valencia.

Det globale gadekær

Jeg plejer at kalde sociale medier for mit globale gadekær. Det er der, hvor man kan møde mennesker, som har samme interesser som en selv uanset geografisk afstand. Det har jeg ofte haft glæde af, og nu senest jubler jeg og min elskede familie dagligt over søde friskplukkede appelsiner, som vi aldrig havde fået adgang til, hvis ikke Sergio og CrowdFarming havde annonceret på Facebook, og hvis ikke Facebook havde vidst, at jeg interesserer mig for den slags.

Lad mig forklare: CrowdFarming betragter sig selv som en ”agri-social revolution” født ud af unge og yngre producentens frustration over tingenes almene tilstand i fødevarebranchen! Organisationen er verdensomspændende, og producenterne kommer fra 5 forskellige lande, teamet bag CrowdFarming kommer fra 10 forskellige lande og er fra 22 – 65 år. Nogle er fuldtidsbeskæftiget andre er universitetsstuderende eller kunstnere med landbruget som seriøs fritidsinteresse. CrowdFarming er en værdibaseret organisering, som b.la stiller krav om økologiske dyrkningsmetoder. Alle bidragsydere er enten certificerede eller praktiserer økologisk drift uden at være certificeret. CrowdFarming er opmærksomme på, at deres transporter skal håndteres således, at CO2 fodaftrykket er minimalt (det kan du læse om her).

Appelsinbonden


Sergio er andengenerations appelsinbonde. Han driver 60 ha plantage sammen med sin kæreste Ana. Det er en passion, og det er deres levevej. Det er op ad bakke at få en lille farm til at give overskud, navnlig hvis der er mange led mellem bonden og forbrugeren. Derfor har Sergio og Ana valgt at udbyde deres frugt direkte til forbrugerne gennem CrowdFarming.

Appelsinerne er dyrket uden brug af pesticider, herbicider, insekticider og fungicider, og appelsinerne er ikke overfladebehandlede. Sergio og Anas appelsiner er ikke certificerede økologisk. De vurderer, at det er for omkostningskrævende for en lille farm.

Frugterne smager himmelsk og er både gode som spiseappelsiner, gode at presse og gode til marmelade.
Du skulle prøve. Man kan enten adoptere et træ, eller man kan starte med at bestille en kasse med 10 kg. Jeg gjorde det sidste, og jeg gør det snart igen!

Hvis du vil bestille, så gøres det her: