Hvor om alting er

Tak til hver og en som har taget sig tid til at svare på min læserundersøgelse.


Jeg er glad for både ros og kritik og tips og ønsker.
Der er mange roser, og jeg er varm om hjerte og bekræftet i, at det, jeg laver, giver mening også for andre end mig selv!
Kritik, eller måske snarere kritiske kommentarer, vender jeg tilbage til, og så er der ønsker, dem vender jeg også tilbage til.


Først vil jeg fortælle jer, hvem de andre er, som læser med på SLOWFASHIONhouse er.
Mange af jer er kvinder. 87% af læserne nærmere bestemt. Aldersmæssigt er I en mangfoldig gruppe. I er 25 og +65 år fordelt jævnt.
De fleste bor i Danmark. En del bor i Sverige, færre i Norge og så er der en lille andel spredt ud over resten af verden. En del af jer er danskere bosat i udlandet.

65% af jer følger mig også på Instagram
52% af jer følger SLOWFASHIONhouse på Facebook


Stofområder



Når jeg spørger, er der er bred enighed om, at et miks af de stofområder, jeg beskæftiger mig med, er det I foretrækker og sætter pris på.

Når jeg spørger til, hvad I er mindst interesserede i, så er rejsestof det, som færrest ønsker. Omvendt er der flere, som i kommentarfeltet peger på, at det ville være dejligt med flere rejseartikler og flere artikler som artiklen om hotel ”The Monica”, og jeg kan se, at både den og den seneste artikel om kurophold i Varberg har rigtig mange læsere.

Altså, plus minus, jeg fortsætter med at blande kortene og med at servere det, jeg er optaget af, så må I gå til og fra, som det passer jer!


Nyhedsbreve


Jeg har spurgt, hvor ofte I ønsker at modtage nyhedsbreve, hvis I overhovedet vil have nyhedsbrev?
En del ønsker ikke nyhedsbrev. I har en rutine, hvor I selv løbende checker, om der er nye artikler. Det er der 2-3 gange pr uge.
Andre holder sig orienteret gennem Instagram og Facebook. Facebooks og Instagrams brug af algoritmer bevirker, at jo mere I liker og kommenterer, jo oftere bliver I præsenteret for indlæg fra mig/SLOWFASHIONhouse. Både dem om at der er nye artikler på onlinemagasinet og de ”løse”.

Blandt de af jer, som gerne vil have nyhedsbrev, er der 55%, som gerne vil have det 2 gang pr måned, 30% som ønsker det en gang pr måned, og 15% som gerne vil have nyhedsbrev, hver gang der er en ny artikel.

Jeg konkluderer, at jeg fortsætter som nu med 1-2 nyhedsbreve pr måned.
Hver gang der er en ny artikel, skriver jeg det på Instagram og på Facebook.

Apropos Instagram - jeg har spurgt, hvorvidt I ville være fuldt tilfredse, hvis I udelukkende fik historierne på Instagram og ikke som nu på onlinemagasinet? Eller om det er sådan, at det at få tekst og billeder i sammenhæng på onlinemagasinet fylder en funktion?

77% af de, som har svaret, foretrækker at læse her på onlinemagasinet. Det passer mig godt. For mig giver det stor mening at arbejde i sammenhængende historier, som indeholder flere billeder og nogen tekst - også selvom det er et meget større arbejde end at producere små instagramegnede billeder. - Eller netop derfor, fordi jeg sætter pris på fordybelsen både i billedproduktionen og i teksten.

Der var en, som påpegede, at billederne er små på SLOWFASHIONhouse. Men hvis du klikker på billederne, kan du få dem op i stor (Det er mest relevant hvis du læser på computeren).


Fællesnævneren


Der er ingen tvivl om, hvad der binder os sammen. Det er æstetikken. Det er jeg glad for, for jeg har arbejdet i æstetikkens tjeneste hele mit voksne liv. Det er det, jeg kan, og jeg tror på, at æstetik flytter sjæle!

Da jeg spurgte, hvilke ord I forbinder med onlinemagasinet SLOWFASHIONhouse.com, så var æstetik det hyppigst skrevne ord, skarpt fulgt af håndværk/kunsthåndværk, design, kvalitet, fordybelse, omtanke, indlevelse, sanselighed, nordisk, ærligt og bæredygtigt.

Apropos bæredygtigt så har nogle efterspurgt et mere bæredygtigt indhold. Til det vil jeg svare, at bæredygtighed er et naturligt udgangspunkt for mig, det ligger implicit. Jeg har jeg altid beskæftiget mig med at løfte det langtidsholdbare og altid haft fokus på social ansvarlighed og på bæredygtighed, også før det blev en efterspurgt vinkel.
Jeg kommer derimod aldrig til at tale i paroler. Det skulle da lige være, når jeg holder foredrag; I den sammenhæng lufter jeg nemlig påstanden: HÅNDVÆRK er vejen til en bæredygtig langtidsholdbar praksis. Det kan du læse mere om her.

En har i sammenhæng med ønsket om mere bæredygtighed helt konkret foreslået mig at være opmærksom på det danske kosmetikbrand Miild. Tak for tipset, jeg er altid glad for tips. Jeg viste produkter fra dem, lige da de startede i 2017.
Kender du til søgefunktionen på SLOWFASHIONhouse? Funktionen er markeret med et lille forstørrelsesglas øverst i højre hjørne. Det kom til i efteråret 2018. Der kan du let finde tilbage til tidligere artikler. Skriver du f.eks. Miild, finder du de artikler, hvor de har været omtalt.

Apropos æstetik, hvor 97% af de adspurgte løfter ”æstetikken og det smukke” som anledning til at besøge SLOWFASHIONhouse, så er der 3%, som synes, at det let bliver for pænt.

Det ser jeg mig desværre ikke i stand til at gøre noget ved. SLOWFASHIONhouse udvikler og forandrer sig i en glidende bevægelse, som følger min naturlige udvikling som skribent og fotograf og i takt med de påvirkninger, tiden byder på. Den bevægelse er langsom, men den er der. Hvor jeg bevæger mig hen, det må Guderne vide!
Med andre ord hvis der er noget du ikke bryder dig om at se på, så kig en anden vej!

Det samme gælder i forholdet til emnevalg eller teksterne, som langt de fleste af jer finder interessante, inspirerende og velskrevne. Her er der også enkelte, som synes noget andet, f.eks. at teksterne er overfladiske. De, som synes det, vil til gengæld gerne se billeder.
Hop teksten over, billeder siger mere end 1000 ord!

Desuden er der nogle stykker, som har påpeget, at der af og til er kommafejl og tastefejl (I har været elskværdige og skrevet, at ”det gør ikke noget men…”). Jo det gør noget, og den svier, jeg ville så forfærdelig gerne være fejlfri, men kommatering er ikke min stærke side og korrektur ej heller. Jeg forsøger i det omfang, det er muligt at få hjælp til dette, men af og til smutter den, BEKLAGER!


Reklame



Der er (et fåtal) som generes af, at der er for meget reklame på SLOWFASHIONhouse.
Til det bliver jeg nødt til at sige, at alt det, jeg viser, viser jeg i reklame øje med! Jeg viser det for at løfte det. En del af det får jeg betaling for. Det er nødvendigt, jeg skal også have smør på brødet. Men betalingen står ikke imellem mig og min integritet, og det at tage betalt for sit arbejde er jeg ikke ene om. De, som laver printede magasiner og aviser, får f.eks. også løn!

Det ovenstående hænger for så vidt sammen med mit spørgsmål:
”Hvor tilbøjelig er du til at anbefale SLOWFASHIONhouse til venner, familie og kolleger? (tak på forhånd, det betyder meget, at du anbefaler og deler, jo flere læsere jeg har, jo mere indhold giver det mening at producere)”

Det er nemlig sådan, at når det ikke koster dig noget at læse med, så er du ikke bare min læser men på en måde også min vare! Lyder det grimt? Tjaaa men det er blandt andet antallet af læsere, som afgør, hvor meget jeg kan tage betalt for at løfte virksomheder, tjenester og produkter, og det er dermed indirekte det, som afgør, hvor meget jeg har tid til at forsyne dig med gratis inspiration.

Jeg håber, at du deler min opfattelse af, at den type af mennesker, virksomheder, ideer og produkter, som vises her, fortjener opmærksomhed? Det er nemlig sådan, at skal håndværkere, kunsthåndværkere, samvittighedsfulde producenter og små hoteller overleve, så skal de have kunder, og kunder får de gennem at få opmærksomhed!

Afslutningsvis så vil jeg takke for tilliden fra de af jer, som opfordrer mig til at have lidt mere fokus på kunst og kultur. Den udfordring vil jeg gerne tage imod. Som privatperson er jeg en glad kulturbruger, men jeg føler mig på ingen måde kapabel til at agere anmelder. Jeg lover derfor ikke, at der kommer meget mere end nu, men lidt har også ret!

I er altid velkomne til at skrive til mig på rigetta.klint@SLOWFASHIONhouse.com

Billederne stammer fra artikler publiceret i 2018. Du kan finde artiklerne ved at gå til "stories" i menuen eller ved at bruge søgefunktionen.

Jeg udlovede et sæt fotoposters til en af jer som har besvaret undersøgelsen, lodtrækningen er foretaget, vinderen har fået besked direkte.