online mag  /  print bookazine

THE ART OF TAILORING

One of the main differences between bespoke clothing – especially a bespoke jacket or suit – and ready-to-wear or made-to-measure is the hand-sewing.

May 2023

 

The tailor’s studio Mott Skrædderi in Århusgade, Copenhagen, has long been on my ‘visit soon’ list – ever since tailor Karina Mott helped me out with a batch of fabric face masks for theDAHLMAN x HÅNDVÆRKbookazine exhibition as part of 3daysofdesign in 2020.

Karina Mott trained as a men’s tailor but now makes clothes for all genders based on the classic men’s wardrobe of jackets, trousers shirts and coats as well as skirts.
In 2011, she took over a traditional men’s tailor’s shop in Århusgade, and since then, she has gradually loosened up the written and unwritten rules for materials and cuts in relation to genders and usage.
When I first took over the shop, the typical client was a mature man who bought formal business suits for work,’ Karina tells me over a cup of coffee in the small room where she has her initial meetings with clients.
Even back then, I was interested not just in tailoring, which in itself implies clothes made to last, but also in the sustainability aspect of using fabrics whose background I know and assess from a sustainability perspective.
At the time, my clients’ eyes typically began to glaze over when I insisted on sharing my knowledge.
Today, I have a mixed clientele of both men and women, including many who come here not least because of the sustainability aspect.

 

Ordering a bespoke suit

So how does it work if I would like to order, say, a suit from you?
First, we have an initial talk in the room we’re in now.

We are sitting in a small room behind the workshop with low chairs and a coffee table, coffee in gold-cups, a view of a dressing room with a mirror and stacks of fabric samples.
During this talk, I get a picture of your preferences and needs.
Naturally, it makes a big difference whether this is your first visit to my shop – or any tailor’s shop – or whether you are an experienced customer, meaning you have learnt to understand your body, your style and what you can expect from a tailor.
At this initial meeting, we choose a cut, I take your measurements, and we select a fabric.
Next, I construct a pattern from scratch.

When I first arrived, Karina was working on such a pattern. After constructing the pattern and cutting out the pattern pieces, she outlines the pieces on the fabric in chalk. It is important to line the pieces up so that checks and stripes are precisely matched in darts and other seams.
I cut out the pieces, with ample seam allowances, and sew them together. The long seams are machine-sewn, while the others, about 80%, are hand-sewn.
Next, the client comes in for the first fitting, and I make adjustments to ensure a perfect balance and fit. I also mark where the pockets go.
Before the second fitting, I almost finish the suit.
In the second fitting, the final details are adjusted. Then I finish the suit before we meet a fourth time, when the client comes in to pick it up.

The Devil Is in the Detail

One of the main differences between bespoke clothing – especially a bespoke jacket or suit – and ready-to-wear or made-to-measure is the hand-sewing, including the interlinings. None of the interlinings in a bespoke piece are glued to the outer fabric, they are all sewn in by hand.
Over time, the glue deteriorates under the influence of warmth and moisture,
’ Karina explains. ‘Furthermore, glued-in materials are inflexible. The interlinings that a bespoke tailor uses are made from natural materials and follow and interact with the outer fabric.
Another big difference, of course, is that the clothes are not just adapted to the wearer’s body but created specifically for it.

 

Training

Karina is passionate about her trade and about sharing her knowledge.
She offers courses to private individuals who would like to learn how to construct and sew clothing, and around the time of my visit, she is completing the training of a young apprentice, who from 1 May this year can call himself a fully trained men’s tailor.
Although bespoke tailors are actually seeing increasing demand, Denmark no longer has a school for tailors,’ says Karina. ‘You can train as a clothing maker; that’s a broad training programme aimed at industrial production. During your traineeship, you can then choose to specialize in bespoke tailoring.
That in itself is difficult, because it is actually a cost for a tailor to take on a trainee who comes from a training programme that does not target the tailor’s trade.

Mott Skrædderi i Århusgade har længe stået på min ”må jeg snart besøge liste” – helt præcist siden skræddermester Karina Mott hjalp mig med en portion stofmasker til 3daysofdesign udstillingen i 2020 DAHLMAN x HÅNDVÆRK bookazine i 2020.

Karina Mott er herreskrædder, men syr til alle køn, med afsæt i den klassiske herregarderobe, jakker, bukser, skjorter og frakker, desuden nederdele.
Hun overtog i 2011 et traditionelt herreskrædderi i Århusgade i København og har gennem årene løsnet på de skrevne og uskrevne regler for materialevalg og snit både i forholdet til køn og anvendelsesområder.

”Da jeg startede her, var den typiske kunde en moden mand, som købte sine formelle jakkesæt som arbejdstøj”, fortæller Karina over en op kaffe i det lille lokale hvor hun altid har første møde med sine kunder.
”Jeg interesserede mig allerede den gang, ikke bare for skrædderkunst, som i sig selv er tøj skabt til lang levetid, men også for det bæredygtige aspekt i valg af metervarer, hvis baggrund jeg kender og tager stilling til ud fra et bæredygtighedssynspunkt.
Den gang fik herrerne flakkende blikke, når jeg insisterede på at dele min viden.
Nu har jeg en broget kundeskare, af mænd og kvinder, herunder mange som opsøger mig, ikke mindst på grund af det bæredygtige aspekt”.

En bestilling

Lad mig vide hvordan det foregår hvis jeg vil have syet, for eksempel et jakkesæt, hos dig?
”Først tager vi et indledende møde, det foregår her hvor vi sidder”.

Vi befinder os i lille lokale bag skrædderiet, møbleret med lave stole, sofabord, der er kaffe i guldkopperne og udsigt til prøverum med spejl og stakkevis af stofprøver.

”Ved det møde sporer jeg mig ind på dine ønsker og behov.
Der er naturligvis stor forskel på om det er første gang du besøger mit skrædderi, om det er første gang på et skrædderi overhovedet eller, om du gennem mange besøg er blevet ”uddannet” i at forstå din krop, din stil, og hvad du kan forvente af skrædderen.

På det første møde lægges snittet fast, jeg tager mål og vi vælger stof.
Dernæst konstruerer jeg et mønster fra grunden”.

Da jeg ankom, var Karina i gang med et sådant mønster. Når hun har konstrueret og klippet mønsteret ud, tegnes mønsterdelene op på metervaren med kridt, det er vigtigt at alle mønsterdele placeres således at terner og striber møder hinanden præcist i overskæringer og indsnit.
”Delene klippes ud, med rigeligt sømrum og sys sammen, de lange sømme sys på maskine, alt andet, cirka 80% håndsys.
På anden prøvedag justeres så balance og pasform er perfekt. Der markeres til lommeplacering.
Inden anden prøvning sys beklædningsgenstandene så godt som færdigt.
Ved anden prøvning justeres de sidste detaljer, herefter og gøres sættet helt færdigt inden vi træffes fjerde gang, hvor jeg afleverer opgaven”.

Djævlen sidder i detaljen

”En af de store forskelle på et stykke skræddersyet tøj, i særdeleshed på en skræddersyet jakke eller frakke, og et stykke ”ready to wear” eller ”made to measure” ligger i det håndsyede, herunder i at ingen indlægsstoffer hos skrædderen er limet fast til yderstoffet, men fæstnet i hånden.
Lim slipper langsomt under påvirkning af varme og fugt”, forklarer Karina, ”og limede indlægsmaterialer er ufleksible. Skrædderens indlægsmaterialer er fremstillet af naturmaterialer og arbejder sammen med ydermaterialet.
En anden er naturligvis, at tøjet ikke bare er tilpasset den individuelle krop, men skabt med udgangspunkt i kroppen”.

 

Uddannelse

Karina brænder for sit fag og for at formidle sin viden.
Af samme årsag afholder hun løbende kurser for private som vil lære at konstruere og sy, og hun afslutter i dagene omkring mit besøg et mester-/elevforhold til en ung mand, som 1. maj kan kalde sig herreskrædder.

”Der er, til trods for at skrædderne oplever øget efterspørgsel ikke længere en skrædderskole i Danmark”, fortæller Karina, ”man kan blive beklædningshåndværker, det er en bred uddannelse målrettet industrien. Man kan i praktikperioden søge en skrædderspecialisering.
Bare er det er vanskeligt, fordi det reelt er en omkostning for en mester at have en elev, som kommer fra et skoleforløb, som ikke er målrettet faget.
Selv skal jeg ikke have en ny elev foreløbig, selvom jeg godt kunne bruge flere hænder, ordrebogen er fuld”.

Related stories

Fiskars since 1649

About Fiskars Village, a sort of utopia located...

NOVEMBER, NOVEMBER, NOVEMBER

Last year in November I spend a few...

EELGRASS

In recent years, I had come across the...

Visit Nexø

I first met Rick Gerner and Johanne Jahncke...

SPRING LUXURY

Vibeke Rohland is an artist – a textile...

Student and master 

From the book HÅNDVÆRK about Gurli Elbækgaard and...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.