online mag  /  print bookazine

PRIME TIME

Right now, DR TV is broadcasting the new season of ‘Danmarks næste klassiker’ (Denmark’s Next [Design] Classic) in primetime. This reminds me of an article from the HÅNDVÆRK bookazine no. 2. I had visited Århus Possementfabrik, where Jesper Møller Poulsen, who runs the Danish passementerie and trimmings factory together with his wife, said: ’ I’d like you to meet a very interesting young textile designer.

Her name is Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard.
She wants to find uses for some of the wool that is now just a by-product when Faroese sheep farmers breed
sheep for meat.

October 2020
 

From HÅNDVÆRK bookazine no. 2 ( sold out)

Ragnhild, Kasper Thorup and I are currently working on a new type of flag halyard where the exterior sock is not made of linen, as it is traditionally, but of Faroese wool.’

I met with Ragnhild and Kasper in Kasper’s studio store near Værnedamsvej in Copenhagen’s Vesterbro district. Kasper is running a fever, and Ragnhild has jetlag after a trip to the United States, but nothing can dampen their excitement over the first chair featuring the new woollen flag halyard!

Kasper Thorup is 33 years old and graduated from KADK (Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation), in 2017 with an MA in furniture design.
Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard is 37 years and also graduated from KADK in 2017, with an MA in textile design.

Denmark’s next furniture classic

Kasper has had his own company since he began his studies in 2011. He has a clear and distinctive style. ‘When I was invited to be part of the TV show “Denmark’s next furniture classic” I wasn’t sure if I wanted the media exposure. Most of all, I just wanted to be my profession, and I was not dreaming of becoming a media darling,’ he explains. ‘On the other hand, I like the idea of being part of a furniture marathon, so ultimately, I accepted.’

He won in the dining chair category with the minimalistic steel NOEL CHAIR, which has a seat and back woven in flag halyard. ‘Now I know what a boost the show was for my business. I sold a few hundred chairs even before I had established a production. What’s even better is that my involvement in the show opened the doors to leading furniture shops, which bought chairs for their displays, and now, sales are spreading like ripples in the water. I would probably have made it into the shops either way, but it gave me a head start of a few years!’

Jesper, who owns Århus Possementfabrik, was a great collaboration partner, says Kasper. ‘He helped by providing feedback and advice and by being willing to experiment. Initially, he even sponsored flag halyard for me to use in my prototypes. He is good at seeing possibilities and at matching people up.’

Jesper matched up Ragnhild and Kasper. ‘It’s funny,’, says Ragnhild, ‘because we already knew each other from the Academy and from exhibiting in some of the same trade shows. We have a very similar approach in our design practice, and it is not inconceivable that we might have done a joint project at some point even without Jesper’s intervention.’

‘I was wondering if it would be possible to make flag halyard from surplus fabric from the fashion industry, and I hadn’t thought about wool at all,’ says Kasper. ‘And I was visiting Århus Possementfabrik for an unrelated purpose,’ says Ragnhild. Jesper immediately saw joint interests and possibilities!

 

An untapped resource

From an early stage in her studies, Ragnhild, who was born and raised in the Faroe Islands, committed to using local Faroese wool. Before industrialization, the wool was used for a wide range of textile products. Today, it is a waste product, and apart from a small production of yarn in the Baltic countries and a few local initiatives, it is not used for anything. That leads to 70 tons of scrapped surplus wool a year. Even before she had graduated, Ragnhild won an assignment for a decorative project in Glasir, a very ambitious school project in Torshavn, the Faroes, designed by Bjarke Engels Group (BIG). The decorative project consists of a series of tapestries made of Faroese wool, inspired by Faroese rocks and cave walls. The tapestries serve both as artistic decoration and as acoustic curtains. She has also designed fabrics for Noma, a decorative project for a Hilton hotel and unique rugs for Kasthall, among other projects.
In 2019, Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard was awarded a three-year working grant from Mentanargrunnur Landsins, the Faroese culture fund. She is going to spend the three years delving further into the material and the possibilities it affords and expanding the archive of possible uses, production methods and design concepts that she is developing. Ragnhild explains that she is engaged in research round the clock: ‘Some people say that talent is overrated, and hard work is underrated – and certainly, in addition to being talented, Kasper is also quite diligent!’ Kasper agrees that being dedicated to design is a lifestyle.

Both Kasper and Ragnhild talk about taking a deliberate approach to their respective methods, which includes being curious and explorative in the extreme and being systematic.

When might the chair with the woollen flag halyard feature be ready to meet its audience? There are still many loose ends concerning the production of the yarn, so we’ll have to see, they both agree!

Postscript: It is ready now and was exhibited during 3days of design!

 

 

 

 

 

Nu ruller Danmarks næste klassiker igen over TV skærmen i primetime.

Det får mig til at tænke på en artikel som jeg bragte i HÅNDVÆRK bookazine no. 2

Jeg havde været på besøg på Århus Possementfabrik og Jesper Jesper Møller Poulsen som sammen med hans kone driver fabrikken sagde: ”Du skal også møde en meget interessant yngre tekstildesigner. Hun hedder Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard. Hun er optaget af at finde anvendelse for noget af al den uld, som er et uudnyttet biprodukt hos de kødproducerende fåreavlere på Færøerne. Ragnhild, Kasper Thorup og jeg udvikler lige nu på en ny type flagline, hvor ydersokken ikke som traditionelt er af hør, men af færøsk uld.”

Jeg satte Ragnhild og Kasper stævne i København i Kaspers studio store i værnedamskvarteret på Vesterbro. Kasper har feber, og Ragnhild har jetlag efter en tur til USA. Til gengæld fejler begejstringen over første stol flettet med den nye uldne flagline intet!

Kasper Thorup er 33 år, han er MA i møbeldesign fra KADK i 2017 (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering).
Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard er 37 år og blev ligeledes færdig i 2017, også fra KADK, hun er MA i tekstildesign.

Danmarks næste klassiker

Kasper har haft sin virksomhed, siden han påbegyndte sit studie i 2011. Han har en sikker og veldefineret stil. ”Da jeg blev spurgt, om jeg ville medvirke i programmet ’Danmarks næste møbelklassiker’, var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg ønskede mig al den medieeksponering. Jeg ville egentlig helst bare være min profession og havde ingen drøm at blive mediedarling,” fortæller han. ”På den anden side blev jeg pirret af muligheden for at være med i et møbelmaraton og sagde ja.”

Han vandt i kategorien spisebordsstol med en minimalistisk stålstol, NOEL CHAIR, flettet med flagline i sæde og ryg, og siger: ”Nu ved jeg, at det i den grad har givet min virksomhed et boost at medvirke. Jeg solgte allerede et par hundrede stole undervejs, inden jeg havde etableret en produktion. Hvad der er endnu bedre er, at min medvirken har åbnet døre til de absolut bedste møbelbutikker, som har købt stole ind til deres udstillinger, og nu breder salget sig som ringe i vandet. Jeg var sikkert kommet ind i butikkerne alligevel, men jeg fik et forspring på nogle år!”

Jesper, som har Århus Possementfabrik, har været en fantastisk sparringspartner, fortæller Kasper. ”Han har både hjulpet mig gennem sparring og ved at være villig til at eksperimentere, og i begyndelsen stillede han sågar flagline til rådighed for mine prøver. Han er god til at se muligheder, og så er han god til at matche folk.”

Det var Jesper, som matchede Ragnhild og Kasper. ”Sjovt nok,” siger Ragnhild, ”for vi kendte hinanden i forvejen, både fra skolen, og fordi vi har udstillet på nogle af de samme messer. Vi har en meget ens tilgang til vores designpraksis, og det er på ingen måde utænkeligt, at vi selv havde fundet på at etablere et samarbede på et eller andet tidspunkt.”

”Jeg var i gang med at tænke på, om man kunne lave flagline af resttekstiler fra modebranchen og havde ikke tænkt uld,” fortæller Kasper. ”Og jeg var på Århus Possementfabrik i anden sammenhæng,” siger Ragnhild. Jesper, han så fælles interesser og muligheder!

En uudnyttet resurse

Ragnhild, som er født og opvokset på Færøerne, committede sig tidligt i sit studieforløb til at arbejde med den lokale uld fra Færøerne. Ulden blev inden industrialiseringen udnyttet til alskens tekstilprodukter. Nu er den affald, og bortset fra en mindre produktion af garn i Baltikum og et par lokale initiativer udnyttes den ikke. Det giver 70 ton uldaffald om året.

Hun vandt allerede, inden hun havde taget sin afgang, en udsmykningsopgave i Glasir. Et meget ambitiøst skolebyggeri i Torshavn på Færøerne tegnet af Bjarke Engels Group (BIG). Udsmykningen er inspireret af de færøske klipper og grottevægge og er udført som en serie gobeliner i færøsk fåreuld. Tæpperne fungerer både som udsmykning og som akustikgardiner.

Hun har desuden bl.a. designet tekstiler til Noma, udsmykning til et Hilton-hotel og unikatæpper for Kasthall.
I 2019 modtog Ragnhild Hjalmarsdottir Højgaard et 3-årigt arbejdslegat fra Mentanargrunnur Landsins, som er Færøernes kulturfond. De 3 år skal bruges på at dykke endnu længere ned i materialet og dets muligheder og på at udbygge det kartotek, hun er i gang med at opbygge over mulige anvendelsesmuligheder, produktionsmetoder og designoplæg. Ragnhild fortæller, at hun laver research alle døgnets timer og udtrykker sig således: ”Man siger, at talent er opreklameret og hårdt arbejde undervurderet – Kasper er i hvert fald ud over at være talentfuld ret hårdtarbejdende!” Og Kasper istemmer, at hvis man er dedikeret til design, så er det en livsstil.

Både Kasper og Ragnhild taler om at have et bevidst forhold til deres respektive metoder, som bl.a. inkluderer at være undersøgende indtil det grænsesøgende og at være systematiske.

Hvornår stolen med den uldne flagline er klar til at møde sit publikum? Der er stadig mange løse ender i forholdet til produktion af det uldne garn, så vi får se, er de enige om!

Efterskrift: Den er klar og blev præsenteret for nylig under 3days of design!

Related stories

Full circle

I Tina Hellberg how she came to be...

The printing compagny

Perhaps you would like to know where and...

ROLE MODELS

Role models was one of the topics that...

3DAYSOFDESIGN

Moltke’s Palace is a masterpiece of craftsmanship, but...

BLEU DE TRAVAIL

Traditional French working jackets are made of cotton...

NOVEMBER, NOVEMBER, NOVEMBER

Last year in November I spend a few...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.