The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2020

Advertising:
Snedkernes Efterårsudstilling
Tivoli
Photo Rigetta Klint

English translation: Dorte H Silver
You need to see this exhibition for yourself, if you ask me! Let me introduce:

The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition is a membership organization founded in 1981 by a group of manufacturers and designers with the purpose of developing and organizing an annual exhibition of new and experimental furniture characterized by excellence in functionality, craftsmanship and artistic expression.

Each year, the members are challenged by a new theme and a new location. This year is no different. Since the coronavirus pandemic has been dominating the agenda in most companies this year, the biggest challenge has been the need to navigate in unknown waters under dangerous circumstances.

The pandemic is not the topic of this exhibition, and the setting is neither unknown nor dangerous.

On the contrary: the setting is Copenhagen’s beloved Tivoli Gardens, more specifically the Parterre Garden design by Poul Henningsen and Gudmund Nyeland Brandt for Tivoli’s centenary celebrations in 1943.

The theme this year is ILLUSIONS – an obvious choice in a garden brimming with illusions. A garden that holds a special place in the heart of most Danes and many tourists; a garden that contains a varied, beautifully curated mix of old-school entertainment and culture. A garden with its own well-defined Tivoli aesthetic, where too much of a good thing is just right.

Judging by the exhibits, the members have enjoyed the challenge, the invitation to be playful and the opportunity of drawing inspiration from funhouse mirrors, Ferris wheels and herbaceous borders. The result is 30 very different furniture pieces/installations, each piece containing thoughtful references and qualities. Several of the furniture designs are ready to be put into production, others are more explorative and challenging, and some are more installation art than conventional furniture design. They are all worth seeing and contemplating.

ILLUSIONS is on display in the Parterre Garden until 4 October 2020.

The exhibition contains 30 furniture designs. A catalogue with descriptions of the individual pieces is on sale from the Tivoli Box Office, the gift shop Little Tivoli and the Garden Deli, which is right next to the exhibition area.
Photos 2-3

left:
The Bug Resort
Design: Jonas Herman Pedersen
Manufacturer: Gislev Drejerforretning & Hedema A/S

right:
Front: Blossom Bench
Design: Anne Fabricius Møller
Manufacturer: Toke Overgaard

Centre: Balloon

Design: Ahm & Lund
Manufacturer: Stål & Form aps

Back: Illusionary World Clock
Design: Claus Landry Bjerre
Manufacturer: Barlby Carlsson


Photos 5-6

Trapeze
Design: Akiko Ken Made
Manufacturer: Dalby Blik & Smedie


Photos 8-9

left: Melo
Design: Philip Bro Ludvigsen
Manufacturer: Kompan A/S

Right: Beaks
Design: Dögg Guðmundsdóttir
Manufacturer: Edda Kartin Ragnarsdóttir & Metalsliberiet Slib-A &
Kjeldtoft Møbelsnedkeri & Stål & Form aps


PÅ DANSK:

Snedkernes efterårsudstilling 2020 -
Du skal se udstillingen med egne øjne, hvis det står til mig. Lad mig introducere:

SE er en medlemsdrevet organisation, stiftet i 1981 af en gruppe af producenter og arkitekter med det formål er at udvikle og drive en årligt at udstille af nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet.

Medlemmerne udfordres hvert år af et nyt tema og en ny location, således også dette år, hvor temaet i de fleste virksomheder hidtil har været Corona, og største udfordring dermed har været evnen til at navigere i ukendt farvand under faretruende forhold.

Corona er ikke temaet for udstillingen, og ej heller er rammen faretruende, endsige ukendt.

Tværtimod, rammen er Carstensens Tivoli, nærmere bestemt Poul Henningsen og Gudmund Nyeland Brandts Parterrehaven, tegnet og anlagt til Tivolis 100års jubilæum i 1943.

Temaet er ILLUSIONER - oplagt i en have fyldt til bristepunktet med illusioner. En have som de fleste herboende og mange turister har et forhold til, en have som rummer et skønsomt, smukt kurateret miks af gøgl og kultur. En have med sin helt egen veldefinerede Tivoliæstetik, hvor for meget af det gode er absolut passende.

Medlemmerne har at dømme efter udstillingen nydt udfordringen i fulde drag, nydt legen og invitationen til at tage afsæt i spejlkabinetter, ballongynger og staudebede. Det er der kommet 30 vidt forskellige møbler/installationer ud af. Alle med gennemtænkte referencer og pointer. Flere af møblerne er lige til at sætte i produktion, andre er undersøgende og udfordrende og nogle mere kunstinstallationer end egentlig møbel. Alle er værd at se og at forholde sig til.

Udstillingen kan opleves i Parterrehaven til og med 4. oktober 2020.

Der udstilles i alt 30 møbler. Kataloget med beskrivelse af de enkelte værker kan købes i Tivoli Box Office, i gavebutikken Little Tivoli og i Garden Deli, som ligger lige ved siden af udstillingsområdet.