online mag  /  print bookazine

The printing compagny

I just went to attend the printing start-up for HÅNDVÆRK bookazine no. 9 – the theme this time is INTERIOR.

September 2023

You can pre-order your copy here. The official release date is 28. September.

If you pre-order, you will receive the bookazine between 25 and 30 September..

If you want to attend the release-parties in Copenhagen read more here or Stockholm read more here

Perhaps you would like to know where and how the bookazine is printed and what materials it uses?

HÅNDVÆRK is printed in collaboration with Specialtrykkeriet Arco in Skive. Specialtrykkeriet Arco prints the bookazine at LaserTryk.dk in Aarhus. Specialtrykkeriet Arco and LaserTryk.dk are a part of Scandinavian Print Group, the largest printing group in the Nordic region, which has an extensive portfolio of environmental certifications, including the Nordic Swan Ecolabel.

The requirements for a Nordic Swan Ecolabelled company include
Use of sustainably manufactured paper
Use of vegetable ink
Recyclability of printed matter
Minimizing waste, including paper waste
Use of renewable energy
Safe chemical working environment

HÅNDVÆRK bookazine is printed on FSC®-certified paper. This means that the paper comes from sustainable forestry, that plants and wildlife are protected and that the forestry workers have access to education, safety equipment and are properly paid. LaserTryk.dk only uses paper from sustainable forestry in Sweden and Finland, where 3–4 trees are planted for each tree that is felled (because not every sapling will reach maturity).

All of the printing company’s electricity comes from solar cells on the roof of the production hall supplemented with Danish wind power.

LaserTryk.dk uses an eight-colour Heidelberg XL 106-8-P LE UV printing press.
Low-energy UV-technology is environmentally friendly, because it minimizes electricity consumption.

Does it make sense to print bookazines?

Naturally, that is always a worthwhile question to ponder.

My reply is a quote from bookazine no. 3, from an article about the bookshop Konst-ig in Stockholm, as I am bold enough to rate the bookazine on the same level as a book. In the article, Helene Boström and Charlotte Ekbom said, ‘Even if one might question the sustainability of devoting resources to producing books, we have no doubt. What we are dealing with here is legacy, and any well-educated and responsible book designer knows that he has to make something that will last for at least 300 years. Books are a source of culture and learning, which are a condition for any healthy development – and really, what is a home without books?’

Jeg har været til trykstart på HÅNDVÆRK bookazine no.9- temaet er INDRETNING.

Du kan forudbestille her. Den officielle udgivelsesdato er 28. september, har du forudbestilt modtager du mellem d 25. september og d. 30. september.

Hvis du har lyst til at deltage i lanceringen i København kan du læse mere her eller Stockholm kan du læse mere her:

Du vil måske vide hvor, hvordan og af hvad bookazinet bliver trykt?

HÅNDVÆRK trykkes i samarbejde med Specialtrykkeriet Arco i Skive.

Specialtrykkeriet Arco trykker bookazinet hos LaserTryk.dk i Aarhus. Specialtrykkeriet Arco og LaserTryk.dk er en del af Scandinavian Print Group, Nordens største trykkerikoncern, der råder over en omfattende portofolie af miljøcertificeringer, herunder Svanemærket.

Et svanemærket trykkeri er underlagt krav om:
Brug af miljørigtigt papir
Brug af vegetabilske trykfarver
Genanvendelighed af tryksager
Minimering af affald, herunder papir
Brug af vedvarende energi
Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

HÅNDVÆRK bookazine er trykt på FSC®-certificeret papir. Det betyder, at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Alt papir, der anvendes hos LaserTryk.dk, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland.
Her plantes der 3-4 træer for hvert træ, der fældes (ikke alle træer når at vokse op).

Trykkeriets el-forbrug er fremstillet ved hjælp af solceller på taget af produktionshallen og ved hjælp af dansk vindkraft.

LaserTryk.dk trykker på en 8-farvet tryk-maskine – en Heidelberg XL 106-8-P LE UV.
UV-teknologi er miljøvenligt, fordi man med en Low Energy UV-trykteknologi trykker med lavest muligt strømforbrug.

Giver det mening at trykke bookaziner?

Det kan man selvfølgelig til en hver tid spørge sig selv om.

Jeg vil svare med et citat fra bookazine no.3 fra artiklen om boghandleren Konst ig i Stockholm og tillader mig dermed at vægte bookazinet lige så højt som bogen, i artiklen siger Helene Boström og Charlotte Ekbom: ”man kan spørge sig selv om, hvorvidt det er bæredygtigt at bruge resurser på at producere bøger, vi er ikke i tvivl. Det, vi står med her, er arvegods, og enhver godt uddannet og ansvarlig bogdesigner ved, at han/hun skal lave noget, som kan holde i mindst 300 år. Bøger er en kilde til dannelse, og dannelse er en forudsætning for en sund udvikling, hvad er et hjem uden bøger”.

Related stories

Let’s talk paper 

At the time of writing, HÅNDVÆRK bookazine no....

WICKERWORK

FLETVÆRK, with the subtitle Historien om de danske...

FASHION ESSAY

True to tradition, the first half of February...

PROCESS

‘So you think that what I do is...

WORLD HERITAGE

Stevns Klint is a 17-kilometre long and up...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.