online mag  /  print bookazine

In the countryside

There are many good reasons to go to Northern Jutland. Two of them are the picturesque scenery and the light; another excellent reason is the knowledge and experience centre Kornets Hus (House of Grain) near Hjørring,
which opened in the summer of 2021.

 

August 2022

 

Kornets Hus in Hjørring aims to promote and develop Danish culinary culture by highlighting the full potential and many uses of grain.

The centre offers guided tours, baking courses, school group activities, an experimental garden, a café and a shop.

Kornets Hus is operated by a non-profit foundation and established with support from Realdania and Nordea-fonden. The initiators of the project are Jørn Ussing Larsen and his wife, Inger Ussing Larsen, who in 1974 founded the biodynamic bakery Aurion and subsequently a milling plant of the same name.

The architecture, which was created by the Norwegian firm Reiulf Ramstad Arkitekter, has received positive reviews in the major Danish newspapers, so my expectations are high.

Late summer is showing its most beautiful face, and the surrounding grain fields lie golden in the sun when I reach the end of my journey through the Danish countryside and pull into the car park at Kornets Hus. It is August 2021, a few months after the official opening. I have invited myself to a visit and a talk with Inger and Jørn Ussing Larsen.

You need to help me sort out the history, I say – I know that you established the biodynamic bakery Aurion in 1974 and later the mill, and that you have been trailblazers in the effort to reintroduce heirloom grain types in Denmark. I know that wholemeal bread is your middle name, and I have baked with your flour and raised my children on your gruel mix. Are you still active in Aurion?

We’re not,’ says Jørn. ‘Some years ago, we realized that we needed to make preparations for the next generation to take over, so we turned Aurion into a joint-stock company. Until then, it had worked well with me as director and Inger as deputy director. In the gradual hand-over we added a professional board and a CEO, and were then finally able to let go of the reins entirely.

Now we are shareholders and receive our weekly bread delivery from the Aurion bakery,’ Inger adds.

I am employed half-time in Kornets Hus,’ says Jørn. ‘And I volunteer,’ says Inger, explaining that the visitors’ enthusiasm is all the pay she needs.

I understand you came up with the original idea for Kornets Hus, do you remember how it began?

In 1988,’ says Jørn, ‘we began to talk about adding a floor to our farm house with the purpose of offering training courses. At the time, we were offering baking courses in our bakery a few times a year. Because the courses were held in the bakery, we could only have them during the weekends, and since we would like to expand our course activities but take weekends off, we began to consider our options.

Over the intervening years, we talked about the project on and off. An essential point, says Jørn, ‘is that Inger has been deeply involved throughout, and every New Year’s we have considered together whether we should still continue working on the project.

Inger explains that the first manifestation of Kornets Hus as a knowledge and experience centre was in 2006 in Aalborg at the big ‘Taste of Northern Jutland’ fair.

Here, Aurion exhibited an Austrian mill in natural stone, accompanied by grain. They baked buns from Øland wheat and made chocolates for the visitors.

Jørn says, ‘We came up against the challenge that foundations did not want to support our initiative as long as it came from a commercial enterprise.

After “Taste of Northern Jutland” in 2007 a working group was established that drew up a detailed business plan for Kornets Hus. Based on this plan, the association Foreningen Kornets Hus was founded in 2009, and since then, the association’s board has been responsible for securing the funding for the knowledge and experience centre.

With this set-up we were approved by Realdania, which meant that other foundations also chose to back the project, not just as contributors but also as consulting partners.

You can read the full article in HÅNDVÆRk bookazine no. 6   grab your copy here

Der er mange gode grunde til at tage til Nordjylland. Den maleriske natur og lyset er to af dem, en anden virkelig god grund er videns- og oplevelsescentret Kornets Hus tæt på Hjørring, som slog dørene op i sommeren 2021.

Kornets Hus i Hjørring har til formål at synliggøre og udvikle den danske madkultur gennem at sætte fokus på kornets hele potentiale og dets anvendelsesmuligheder.

Huset byder blandt andet på omvisninger, bagekurser, skoletjeneste, forsøgshave, café og butik.

Kornets Hus drives af en almennyttig fond og er etableret med støtte fra blandt andet Realdania og Nordea Fonden. Kornets Hus tager afsæt i en idé fostret af Jørn Ussing Larsen og hans hustru, Inger Ussing Larsen, som i 1974 etablerede det biodynamiske bageri Aurion og siden mølleri i samme navn.

Arkitekturen, som har været i hænderne på norske Reiulf Ramstad Arkitekter, har allerede været positivt anmeldt i de store dagblade, og mine forventninger er helt i top.

Sensommeren viser sig fra sin bedste side, og kornet står gyldent på de omkringliggende marker, da jeg på en augustdag i 2021, et par måneder efter den officielle åbning, afslutter turen gennem bondelandet Danmark og triller ind på parkeringspladsen foran Kornets Hus for at møde Inger og Jørgen Ussing.

I må hjælpe mig på plads med historien, indleder jeg – jeg ved, at I etablerede det biodynamiske bageri Aurion i 1974 og siden møllen, og at I har været banebrydende i forhold til at genindføre gamle kornsorter i Danmark. Jeg ved, at fuldkornsbrød er jeres mellemnavn, og jeg har selv bagt med jeres mel, og mine børn er opfostrede på jeres grødblanding. Er I stadig aktive i Aurion?

“Det er vi ikke”, svarer Jørn og fortsætter: “for efterhånden nogle år siden stod det klart, at vi skulle organisere os således, at virksomheden kunne overtages af næste generation. Det betød, at Aurion blev omdannet til et aktieselskab. Frem til da havde det fungeret godt, på den måde at jeg var direktør, og Inger var vicedirektør. I den gradvise overdragelse fik vi professionel bestyrelse og administrerende direktør, og til sidst kunne vi slippe tøjlerne helt.”

“Nu er vi aktionærer, og vi får vores ugentlige brød fra Aurions bageri”, supplerer Inger.

“Jeg er ansat i Kornets Hus på halv tid”, forklarer Jørn, “og jeg er frivillig”, siger Inger og lader vide, at gæsternes begejstring er en belønning i sig selv.

Jeg har forstået, at ideen til Kornets Hus er fostret hos jer, kan I huske, hvornår den opstod?

“Jeg ved”, svarer Jørn, “at vi i 1988 begyndte at tale om muligheden for at bygge en etage oven på vores landbrugsejendom med det formål at lave kursusvirksomhed. På det tidspunkt holdt vi bagekurser i mølleriets bageri nogle gange om året. Fordi kurserne fandt sted i bageriet, kunne de kun foregå i weekenderne, og da det ville være dejligt at kunne udbygge kursusvirksomheden, men at holde weekenderne fri, begyndte vi at overveje mulighederne.”

“Nogle af de mellemliggende år har vi talt mere om projektet end andre.

Der er en vigtig ting”, siger Jørn, “det er, at Inger har været med hele tiden, og hvert år til nytår har vi i fællesskab vurderet, om vi stadig skulle arbejde på projektet.”

Inger tager ordet og fortæller, at den første materialisering af Kornets Hus som videns- og oplevelsescenter fandt sted i 2006 i Aalborg på den store Smagen af Nordjylland-messe.

Her udstillede Aurion en østrigsk naturstenskværn i selskab med korn og kerner, og der blev bagt boller af ølandshvede og fremstillet chokolader til de besøgende.

Jørn fortsætter: “Vi var stødt på den udfordring, at fondene ikke ville give støtte til et Kornets Hus, fordi det var en virksomhed, som stod bag ideen.

Efter Smagen af Nordjylland, i 2007, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejdede en detaljeret forretningsplan for Kornets Hus. Ud fra den blev Foreningen Kornets Hus stiftet i 2009, foreningens bestyrelse har siden da stået for at skaffe finansiering til videns- og besøgscentret.
I det regi fik vi forhåndstilsagn fra Realdania, og deres blåstempling medførte, at andre fonde var villige til at gå ind i projektet, ikke bare som bidragsydere, men også som sparringspartnere.”

 

Resten af artiklen kan læses i HÅNDVÆRK bookazine no. 6 som kan købes her

 

Related stories

Decorative Arts

Anders Arhoj completed his training as a multimedia...

TOMORROW’S HEIRLOOMS

This story of the Kartio glass could also...

Full circle

I Tina Hellberg how she came to be...

JOURNAL

It takes six months from I finish work...

FRAGRANCE

Under the company name Odor & Fumes Lisbeth...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.