online mag  /  print bookazine

PIGMENT

You come in for a bar of Aleppo soap and leave with soap, a sailor’s sweater and an uncontrollable urge to paint with egg tempera.

December 2023

 

The last time I stopped by for a bar of soap, egg tempera came up in conversation.

Mogens Christensen, who runs Tibberup Høkeren together with his wife, Nanna Christensen, showed me a beautiful set of pigments in a colour scale from Thorvaldsens Museum. 

The set is a sort-of starter kit for people with an interest in historical painting techniques and was recently launched in the shop along with four others. Mogens is thinking about supplementing them with a handbook.

In an aside, he mentioned that the pigments can be used both in linseed oil paint and, for example, in egg tempera.

Egg tempera – I have not heard of egg tempera since my early youth. For a while I was very interested in the painter Olivia Holm-Møller, whose name I borrowed for a series of coat dresses that I both designed and hand-painted. Olivia Holm-Møller painted with egg tempera.

For HÅNDVÆRK bookazine no. 7 I have been back to talk about paint and about how to use the exquisite sets of pigments!

 

Mogens takes a deep breath and says, ‘Now, I can’t dictate what people do with them. Some might buy them simply because they’re beautiful, and that’s fine – but my hope is that these little colour collections will inspire people to begin to make their own paint, either for creative pursuits or for interior painting. I think everyone should give it a try, it’s a lot of fun; my only warning is there’s a real risk that you’ll enjoy making your own paint so much that you won’t be able to stop.

 

The set you saw is site-specific, with colours from Thorvaldsens Museum.

We are also working on regional colour scales, and of course there are many colour shades that you will recognize from different places and environments.

For now, we offer five different sets. We expect to add more site-specific and regional versions. You can also buy the individual pigments by the gram. 

The pigments are carefully selected and come from small and medium-sized French, German, Norwegian and Swedish manufacturers. Most of them are family-owned companies that have been working with the historically correct production of dry colours for generations.

Tibberup Høkeren’s pigments and pigment sets are sold under the name Terra Picta©, which is Latin for ‘coloured earth’.

In addition to selling ingredients, Høkeren also sells its own line of readymade paint called Natur Tempera©. It is a mix of traditional distemper paint and linseed paint, a so-called linseed oil-enhanced distemper paint. Like the other types mentioned here, it is breathable.

 

Basically, paint consists of binder and dyestuff. Linseed oil paint and distemper paint are just two among many variants.

There is also what you might call “edible paint”,’ says Mogens. ‘paint made from buttermilk or yoghurt, in which the casein – milk protein – acts as the binder.

And then there is egg tempera, which you talked about when you introduced me to the pigment set!

Yes, we are nuts about egg tempera in our family. You can use it for walls and timber, and it’s great for furniture. It’s a good beginner’s paint, it is easy to make and easy to use.

In Denmark, sadly, egg tempera is largely forgotten. In Sweden, the tradition is being kept alive by Milis Ivarsson and her daughter, Frida Hafvenstein Lenzer, who founded and run the company Av Jord (From Earth). Av Jord sells DIY ingredients for making egg tempera.

Frida Hafvenstein Lenzer’s main focus is product development, while Milis Ivarsson, who is a real colour expert, offers colour consultancy and teaches both private individuals and professionals how to use egg tempera.

To make your own egg tempera, you mix raw eggs, water and linseed oil in a ratio of 1:1:1.

As you know, oil and water don’t mix, but with the egg as an emulsifier, you can whisk the ingredients together, either by hand or using an electric mixer.

When the emulsion is ready, put half of it aside and carefully add the pigment, a little at a time, until you have the desired colour intensity. Then you add the rest of the emulsion, which makes the paint easier to work with.

Without pigment, the emulsion is an excellent primer.

How much pigment does it take? ‘You learn that with experience!

You can use a single coat in the desired colour, or you can create a glaze with several transparent layers on top of each other. 

The result dries in three stages. First, the water evaporates, that doesn’t take long. Then the oil oxidizes, that takes three to four days. The egg takes longer – up to two weeks. Then the paint is dry, but it still has not fully cured, that takes time. Egg tempera is very hardwearing and can last for generations.

The dried paint is semi-gloss. If you want a glossy look, you can buff it up with a soft brush.
If you want it even shinier you can add emulsion without pigment.
As with everything else, it is important to have quality tools. I have many of my grandfather’s recipes, and, as I mentioned, I also have many of his tools. If you take care of them, they’ll last a long time. Clean your paint brushes in warm water and linseed oil soap every time you’ve used them.

You can meet Tibberuphøkeren in HÅNDVÆRK bookazine no. 7
Grab your copy online here

Man kommer ind efter et stykke Alepposæbe og går ud med sæbe, sømandssweater og en ubændig lyst til at male med æggeolietempera.

Det var forrige gang, jeg lagde vejen forbi efter et stykke sæbe, begrebet æggeolietempera blev introduceret.

Mogens Christensen, som sammen med sin hustru, Nanna Christensen, står bag Tibberup Høkeren, fremviste en smuk æske med farvepigmenter i en Thorvaldsens Museum-farveskala.

Æsken, som er en slags startkit for mennesker med interesse for historiske malerteknikker, er netop blevet lanceret i butikken sammen med fire andre æsker. Måske skal de suppleres med en håndbog, som Mogens har i tankerne.

Han nævnte i en sidebemærkning, at pigmenterne ikke bare kan bruges i linoliemaling, men også for eksempel i æggeolietempera.

Æggeolietempera – ikke siden min tidligste ungdom har jeg hørt om æggeolietempera. Jeg var i en periode optaget af maleren Olivia Holm-Møller, efter hvem jeg navngav en serie kittelkjoler, som jeg ikke bare designede, men også håndmalede. Olivia Holm-Møller malede med æggeolietempera.

I HÅNDVÆRK bookazine no. 7 har jeg været tilbage og har hørt om høkerens farverige arbejdsliv og i særdeleshed om maling:

 Vi skal tale om maling, og om hvad man skal bruge de fine æsker med pigmenter til!

Mogens tager en dyb indånding og svarer: “Jeg kan jo ikke bestemme, hvad folk vil bruge dem til. Der er nok dem, som vil købe dem udelukkende, fordi de er smukke, det er helt ok – men min forhåbning er, at de små farvekollektioner inspirerer kunderne til at påbegynde fremstilling af egen maling, enten til kreative formål eller til at male interiør med. Jeg synes, at alle skal prøve, det er hamrende sjovt, min eneste advarsel er, at der er overhængende fare for at blive så vild med at fremstille maling, at man ikke kan stoppe igen.”

“Den æske, som du har set, er stedsspecifik, farverne er hentet fra Thorvaldsens Museum.

Vi arbejder også på egnsspecifikke farveskalaer, og så er der naturligvis en hel del nuancer, som man genkender fra mange forskellige miljøer og steder.

Æskerne er foreløbig pakket i fem forskellige varianter, vi forestiller os at udbygge med flere både steds- og egnsspecifikke. Desuden kan man købe pigmenterne enkeltvis i løs vægt.

Pigmenterne er omhyggeligt udvalgt og kommer fra små og mellemstore franske, tyske, norske og svenske producenter. De fleste familievirksomheder, som igennem generationer har arbejdet med fremstilling af tørfarver på en historisk korrekt måde.”

Tibberup Høkerens pigmenter og æsker bliver solgt under navnet Terra Picta©, som betyder farvet jord på latin.

Høkeren sælger foruden ingredienser også sin egen færdigblandede maling, denne under navnet Natur Tempera©. Malingen er en blanding af en traditionel limfarve og en linoliemaling, en såkaldt linolieforstærket limfarve. Den maling er – ligesom de andre typer omtalt her – diffusionsåben.

“Maling består grundlæggende af bindemiddel og farvestof. Linoliemaling og limfarve er blot to af mange varianter.

Der er også den genre, som populært kaldes ‘spisekammermaling’”, forklarer Mogens. “Maling fremstillet af kærnemælk, ymer eller yoghurt. Her er det kaseinet, som binder pigmentet. Kasein er mælkeprotein.”

Og så er der æggeolietempera, som du talte om, da du introducerede mig for æsken med pigmenter!

“Ja, æggeolietempera er vi vanvittigt glade for hjemme, man kan male både vægge og træværk med den, og den er fantastisk til møbler. Det er en god begyndermaling, den er ukompliceret at fremstille og let at anvende.

I Danmark er æggeolietempera desværre havnet i glemmebogen. I Sverige holdes traditionen levende af Milis Ivarsson og hendes datter, Frida Hafvenstein Lenzer, som står bag virksomheden Av Jord. Av Jord sælger gør-det-selv-ingredienser til fremstilling af æggeolietempera.

Frida Hafvenstein Lenzer har primært fokus på produktudvikling, mens Milis Ivarsson, som er virkelig dygtig til farver, yder farvekonsulentbistand og underviser både private og professionelle i at male med æggeolietempera.” 

“Når man vil fremstille sin egen æggeolietempera, så blander man rå æg, vand og linolie 1:1:1.

Olie og vand kan som bekendt ikke blandes, men med ægget som emulgator kan ingredienserne piskes sammen enten i hånden eller med en el-pisker.

Når emulsionen er klar, tages halvdelen fra, og man begynder forsigtigt at tilsætte farvepigmenterne lidt ad gangen, til man har den ønskede farveintensitet, herefter tilsættes resten af emulsionen, hvorved malingen bliver lettere at arbejde med.

Emulsion uden farvepigment kan i øvrigt med fordel bruges som grunder.”

Hvor meget pigment skal der i? “Det lærer du efterhånden”, er det ubarmhjertige svar.

“Man kan vælge at male i den ønskede farve som dækfarve i et lag, eller man kan lasere med flere transparente lag oven på hinanden.

Resultatet tørrer i tre trin. Først fordamper vandet, det går hurtigt. Derpå oxyderer olien, det tager 3-4 dage, ægget tager længere tid – op til 14 dage. Herefter er malingen tør, men endnu ikke gennemhærdet, styrken kommer over tid, æggeolietempera er meget slidstærkt og kan holde i generationer.

Malingen tørrer halvblank op, man kan ‘buffe’ den med en blød børste, så bliver den blank.

Hvis du vil gøre den yderligere blank, kan du påføre emulsionen uden farvepigment.

Som med alt andet betyder det noget at have godt værktøj.

Jeg har mange af min morfars opskrifter, men jeg har også, som jeg tidligere nævnte, meget af hans malerværktøj; passer man på det, kan det holde længe. Penslerne rengøres i varmt vand og linoliesæbe hver gang, de har været brugt.”

 

Læs mere om mit besøg i i HÅNDVÆRK bookazine no. 7

Køb bookazinet i din kiosk, boghandel, museums -eller designbutik eller her online

Related stories

A GIFT LANDED ON MY DESK

The book presents Marie Gudme Leth and her...

Sneak peek

HÅNDVÆRK bookazine no. 10, which is dedicated to...

BUNS AND BREAD 

In January 2019, I visited the bakery Cum...

THE HATTER

From bookazine no. 2 about the hatter Andersen Berner...

JUTE

Extract from HÅNDVÆRK bookazine no.6. about jute...

Proof

Anne Mette Larsen is one of Denmark’s most...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.