online mag  /  print bookazine

#2 – 2.0

January 2023

 

The other day I made my second visit to the recently reopened Designmuseum Danmark.
Fortunately, in addition to its (semi-) permanent exhibitions, including Powerful Patterns, staged in collaboration with Danish fashion designer Henrik Vibskov, which runs until 31 December 2025, the museum has dedicated a permanent space to varying exhibitions on contemporary design.

This space is called AKUT. According to the museum, the purpose of AKUT is to show what is stirring in the design scene right now and to offer new perspectives on design, arts and crafts. AKUT promises to present design with the courage, resources, power, empathy and community spirit to challenge our habits and drive ambitious change.
Hats off to that – a little more of that would not hurt my overall assessment of Designmuseum Danmark.

The purpose of my second visit was to see AKUT exhibition no. 2, Guest Workers,which is on display until 26 February 2023.

Photographer Jonathan Lieb shows portraits of migrant workers.

Guest Workers presents four projects that address the situation in Qatar, where hundreds of thousands of migrant workers worked almost 12 years under deplorable and dangerous conditions to build stadiums, hotels and infrastructure for the 2022 FIFA World Cup football tournament.
Textile designer Sia Hurtigkarl Degel shows hand-woven rugs from her collection World Cup Rugs 2.0. The rugs were made in Nepal, the country of origin of many of the migrant workers on Qatar’s construction sites. Today, Nepal’s considerable textile export is surpassed by its export of cheap labour.
Under the title Nation Building, photographer Jonathan Lieb shows portraits of migrant workers.
Using the format of collectible football cards, Cards of Qatar by Blankspot tells the stories of the families the migrant workers left behind in their homelands.
The exhibition also includes an extract from the documentary The Workers Cup, which depicts the everyday life of the migrant workers who built the World Cup facilities in Qatar.

When I posted a photo from the exhibition on my Instagram account, Sia Hurtigkarl Degel wrote to me:
If you ever want to do an interview about the potential of design to influence the political debate, I’ll be happy to talk to you.

I had long had my eye on Sia and happily accepted her offer with a view to a longer interview. For now, here is a brief introduction.

Sia Hurtigkarl Degel lives and works in Copenhagen.
2021 MA from the Royal Danish Academy – Design, Object & Furniture
2018 BA (cum laude graduate) from Design Academy Eindhoven, Man and Identity

I asked,
Do you see yourself as a designer, an artist or both – and do you see a difference in the respective areas’ ability or obligation to contribute to and influence society?
I identify as a designer, mostly because I am proud of my craft and of the ability to include the functional aspect in my work. There is something unique about the potential of design to immortalize and continue socially relevant debates. I mean, unlike posters or banners with political messages, my rugs are made to last for ever.

Is influencing the debate your purpose, or does the debate spring from designs that you made for a different purpose?
A lot of design is in fact a consequence of social changes, even if we don’t give this any thought. Bauhaus is a good example.
For my part, I am motivated by situations that I find provoking, like the horrendous conditions in connection with the construction of football facilities.

Anything else you’d like to share?
In all my projects, I aim to achieve professional development.
What you saw at Designmuseum Danmark is World Cup Rugs 2.0.
World Cup Rugs 1.0 was the graduation project for my master’s degree.
Before I decided on the specific outcome of that project, I had decided that I wanted to test the process of collaborating with a manufacturer.
Once the project was defined, and the production in Nepal was in place, I set myself the task of selling the products – not despite their political content but because of it. I set a goal of selling one rug; I have sold twelve.
World Cup Rugs 2.0 is a further development of 1.0 created for the exhibition with the purpose of making some noise in connection with the World Cup in Qatar.

And now?
The next challenge I have set myself is to moderate my method, so that it continues to drive and fuel my design work but can also be translated into commercial products that provide a source of income.

 

Learn more about Sia Hurtigkarl Degel in HÅNDVÆRK bookazine no. 9

Forleden var jeg forbi det relativt nyåbnede Designmuseum Danmark for anden gang.
Museet har heldigvis, ud over udstillinger med lang løbetid, herunder tekstiludstillingen ”Mønstrekraft” iscenesat i samarbejde med Henrik Vibskov, som løber frem til d. 31. december 2025, afsat et lille område til aktuelle skiftende udstillinger om samtidsdesign.

Området kaldes for AKUT. Formålet med AKUT er ifølge museet, at vise hvad der rører sig på designscenen og at forsøge at give nye perspektiver på design og kunsthåndværk. I AKUTområdet vises design, der har mod, ressourcer, power, empati og samfundssind til at udfordre vaner og skabe ambitiøse forandringer, forlyder det.
Hurra for det – lidt mere af den slags ville ikke skade min helhedsvurdering af Designmuseum Danmark.

Mit ærinde forleden var netop AKUTs anden udstilling ”Gæstearbejdere”, som har åbent frem til d. 26. februar 2023.

During the past 10 years of construction in Qatar, at least 6500 workers have passed away in work-related deaths. Each life is embroidered onto the centre of the "green football field", bringing the counting of the horrific number, to the centre of attention. Designed by Sia Hurtigkarl Degel. Exhibited at Designmuseum Danmark.

Gæstearbejdere viser fire projekter, som italesætter situationen i Qatar, hvor hundredtusindvis af gæstearbejdere i knap 12 år har arbejdet under dybt kritisable og farlige forhold med opførslen af stadioner, hoteller og infrastruktur til det netop afviklede VM i fodbold.
Tekstildesigner Sia Hurtigkarl Degel viser håndvævede tæpper fra kollektionen World Cup Rugs 2.0. Tæpperne er produceret i Nepal, hvorfra store dele af gæstearbejderne på Qatars byggepladser stammer.

Nepals store tekstileksport er de senere år blevet overhalet af eksporten af billig arbejdskraft.
Fotograf Jonathan Lieb har under titlen Nation Building portrætteret en række gæstearbejdere.
Udstillingen viser desuden projektet Cards of Qatar af Blankspot, som i fodboldkort-format fortæller historierne om gæstearbejdernes familier i de hjemlande de har forladt.
I udstillingen vises også et uddrag af dokumentarfilmen The Workers Cup, som handler om hverdagen som gæstearbejder i Qatar under opførelsen af VM-faciliteterne.

Jeg viste et foto fra udstillingen på min instagram, og derefter skrev Sia Hurtigkarl Degel:

”Skulle du finde på at lave et interview om designs potentielle evne til at influere den politiske debat, så stiller jeg gerne op”.

Jeg har længe haft Sia i sigtekornet, og takkede ja, med henblik på et større interview senere, du får her en lille introduktion.

Sia Hurtigkarl Degel bor og arbejder I København.
2021 MA fra Royal Danish Academy – Design, Object & Furniture
2018 BA fra Design Academy Eindhoven, Man and IdentityCum Laude graduate

Jeg spurgte:
Ser du dig selv som designer eller kunstner eller begge dele – er der forskel på hvad du tænker om de respektive fagområders mulighed eller forpligtigelse til at bidrage og influere?
”Jeg identificerer mig som designer, mest fordi jeg stolt af mit håndværk og af at være i stand til at indtænkte funktion. Der er noget unikt ved den mulighed, design har for at forevige og vedligeholde samfundsrelevante debatter. Hvad jeg mener er, i modsætning til plakater eller bannere med politiske budskaber, er mine gulvtæpper skabt til at vare for evigt”.

Er det at influere debatten dit formål, eller er debatten en konsekvens af noget du fremstiller med andet formål?
”Der er meget design, som uden at vi tænker over det er en konsekvens af de omvæltninger som sker i samfundet, Bauhaus er et godt eksempel.
For min del er det sådan at jeg får min gejst fra det jeg bliver provokeret – som for eksempel af den horrible situation i forbindelse med opbygning af faciliteter til fodbold WM”.

Andet jeg skal vide?
”Jeg arbejder i alle mine projekter målrettet med det formål at udvikle mig fagligt.
Det du har set på Designmuseum Danmark, er World Cup Rugs 2.0.
World Cup Rugs 1.0 var mit masterprojekt.
Inden jeg besluttede hvad det projekt skulle udmøntes i konkret, havde jeg besluttet at jeg ville teste at samarbejde med en producent.
Da projektet var defineret, og produktionen i Nepal var på plads, var min opgaven til mig selv at sælge – ikke på trods af det politiske indhold men på grund af indholdet. Jeg definerede at det ville være en succes at sælge ét tæppe, jeg har solgt 12.
World Cup Rugs 2.0 er en videreudvikling af 1.0 og skabt til udstillingen på museet med det formål at lave larm i forbindelse med WM i Qatar”.

Og nu?
”Min næste udfordring til mig selv er at moderere min metode, således at den stadig giver næring til mit designarbejde, men samtidig kan omsættes i kommercielle produkter, som kan give mig en indtægt”.

Læs mere om Sia Hurtigkarl Degel i HÅNDVÆRk bookazine no. 9

Related stories

CARDBOARD

Bruunshåb Gl. Papfabrik is a working factory mu¬seum....

DRIFTSKONTORET

‘Have you heard of DRIFTSKONTORET [the Works Office]?’...

TOMORROW’S HEIRLOOMS

This story of the Kartio glass could also...

VISIT ODENSE

The Christening Tree the two cabinetmakers created for...

A GIFT LANDED ON MY DESK

The book presents Marie Gudme Leth and her...

KJELLERUP VÆVERI

In HÅNDVÆRK bookazine no. 2, I wrote about...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.