online mag  /  print bookazine

Visit Nexø

I first met Rick Gerner and Johanne Jahncke in late 2017.

I was writing about the couple – who at the time had both recently completed their training – for my book HÅNDVÆRK (Danish text), painting a portrait of a couple with towering and uncompromising ambitions.

Gerner Jahncke design and produce
glassware and ceramics.

When we met in 2017, Rick and Johanne were dreaming of establishing a practice with their own workshop
and a home on Bornholm.

April 2022

In spring 2020, while the mirabelle trees were in bloom, I returned for another visit with Rick and Johanne.

By then, they had taken the plunge and moved to the town of Nexø on Bornholm. In 2019 they bought a place that had served for many years as a glass-blowing workshop and later as a ceramics workshop.

I visited the couple to do an interview for HÅNDVÆRK bookazine no. 3. The theme of this third issue is ‘home’, both in the sense of belonging and in the sense of site-specific craft practices.

Below is an excerpt from the article:

Gerner Jahncke’s signature, in addition to the precise design expression, is to incorporate soil, which they dig up and process, as colour in their products. It is Johanne and Rick’s persistent exploration of their material that has brought me to Nexø; I want to know more about their practice.

We begin at the kitchen table in the room behind the workshop, where I ask them to explain what is so fascinating about soil.

‘What we’re doing now lies in extension of Johanne’s early ceramic studies and our joint studies of glass,’ says Rick. ‘In ceramics, we use the soil we dig up to make glazes. We have developed our own technique based on the old Roman technique of ‘terra sigillata’.

In glassmaking, we mix soil into the molten glass to add a subtle nuance. There are several challenges to overcome. Every batch of glass is unique and reacts differently to the soil we add. Mixing our glass from scratch is tough on the kiln, so we don’t do that. We continuously study the diverse outcomes of the different mixes. We also explore how the addition of soil changes the properties and viscosity of the molten glass. These changes affect both the process – how the glass handles different treatments – and the end result, so the products never come quite the same.’

This element of unpredictability, combined with the imprint of the hand tools, turns the tightly designed products into a hybrid of design and craft.

A secret place

‘We have soil from many places around the world; most recently, we were dig­ging in Iceland, and before that, in Japan. Since 2014, we have had a special focus on local soil from Bornholm, but we have also worked with soil from the rest of Scandinavia. This lends our products a primarily Nordic site spec­ificity,’ Rick adds. ‘We will continue to use the materials we have gathered from other places around the world, and we will also occasionally dig for soil in new locations.’

We move into the Bornholm landscape, where they are going to show me a secret place. ‘I virtually had to sell my soul in order to be told of this site,’ she says with a smile, as they dig and subsequently cover up the site to allow nature to continue its processes almost undisturbed.

After being excavated, the soil is dried, softened and sifted. Next, the ma­terial is carefully tested and archived. The couple dreams of buying an old ball grinder, so they can pulverize the soil themselves. Their materials library contains countless samples – some of which can be put to use in future produc­tions.

Epilogue: after some delays in the process of renovating the place and setting up the new workshop, Gerner Jahncke are now ready to welcome new visitors, and in early May 2020, they launch their new web shop.

Grab your HÅNDVÆRK bookazine no. 3 with English text is sold out

At arbejde stedsspecifikt

Jeg mødte Rick Gerner og Johanne Jahncke første gang i slutningen af 2017, da jeg skrev om det dengang nyuddannede par til min bog HÅNDVÆRK og tegnede et portræt af et par med et tårnhøjt og kompromisløst ambitionsniveau. Gerner Jahncke designer og produce­rer glas og keramik.

Da vi mødtes i 2017, drømte Rick og Johanne om at etablere sig med værksted og bopæl på Bornholm.

I foråret 2020, mens mirabelletræerne blomstrede, vendte jeg tilbage til Rick og Johanne.

De havde da satset og etableret sig med base på Bornholm, i Nexø. I 2019 købte de et lokale, som gennem mange år har dannet rammen om først glasværksted, siden keramikværksted.

Jeg besøgte parret for at lave et interview til HÅNDVÆRK bookazine no. 3. Dette nummer bærer temaet ”hjem” og handler både om at have hjemme og om at arbejde stedsspecifikt.

Du får herunder et uddrag af artiklen:

Gerner Jahnckes signatur er, foruden det stramme formsprog, at jord, som de graver op og bearbejder, indgår som farve på deres produkter. Det er Johanne og Ricks vedholdende udforskning af materialet, som har sendt mig til Nexø; jeg vil vide noget mere om deres praksis.

Vi starter ved køkkenbordet i lokalet bag værkstedet, hvor jeg beder dem fortælle mig, hvad det er, som er så fascinerende ved jord.

“Det, vi laver nu, ligger i forlængelse af Johannes tidlige keramiske studier og de studier, vi fælles har foretaget omkring glas”, siger Rick. “I forhold til keramikken, så bruger vi den jord, vi graver op, til at fremstille glasur af. Den teknik, vi anvender, er en videreudvikling, vi har lavet med udgangspunkt i den gamle romerske teknik ”terra sigillata”.

I forhold til glas, så blander vi jord i en færdig glasmasse for at tilføre den en subtil nuance. Der er en del udfordringer at forcere. Glasmasser er forskellige og påvirkes forskelligt af den jord, som vi tilsætter. At blande vores egen glasmasse helt fra bunden er hårdt for ovnen, så det gør vi derfor ikke. Vi udforsker til stadighed de mange forskellige udfald af de forskellige blandinger. Vi arbejder også med den omstændighed, at tilsætningen af jord ændrer glasmassens egenskaber og viskositet. Begge dele påvirker såvel proces – hvordan glasset er at arbejde med – som det færdige resultat, der derfor aldrig vil blive helt ens.”

Elementet af uforudsigelighed kombineret med aftrykket fra håndværktøjet gør de stramt designede produkter til en hybrid mellem design og kunsthåndværk.

Jord giver nuancer, som ligger meget tæt op ad hinanden. Det er blandt andet jernindholdet, som afgør farven, for glassets vedkommende udmøntes det i subtile grønne nuancer.

Et hemmeligt sted

“Vi har jord fra mange steder i verden, senest har vi gravet i Island og før det i Japan. Siden 2014 har vi haft særlig opmærksomhed på lokal bornholmsk jord, men også jord fra det øvrige Skandinavien. På den måde bliver vores produk­ter primært nordisk stedsspecifikke”, supplerer Rick. “Vi vil fortsat gøre brug af de materialer, vi har samlet fra andre steder på Jorden og vil også lejligheds­vis grave nye steder.”

Vi begiver os ud i det bornholmske landskab, hvor jeg skal se et hemmeligt sted. “Jeg har næsten solgt min sjæl for at få denne adresse anvist”, siger Jo­hanne med et smil, mens de graver og efterfølgende dækker til efter sig, så naturen kan arbejde videre næsten uforstyrret.

Herefter skal jorden tørre, opblødes og sies. Dernæst bliver materialet omhyg­geligt testet og arkiveret. Parret drømmer om at købe en gammel kuglemølle, så de selv kan pulverisere jorden. ‘Biblioteket’ rummer uendelige mængder af prøver – prøver, som kan komme i anvendelse i forbindelse med kommende produktioner.

Efterskrift: Ombygningen og opbygningen af det nye værksted har trukket ud, men nu er de klar – klar til at tage imod gæster og klar til, i begyndelsen af maj 2022, at gå i luften med en webshop.

Du kan købe HÅNDVÆRK bookazine no. 3 her

Related stories

PRE-LOVED

... is the name of the photo series...

SLOW FASHION

It’s time for the annual Copenhagen Fashion Week....

EELGRASS

In recent years, I had come across the...

LOCALLY MADE

In case I had forgotten, I was reminded...

Maker’s Dimension

A graduation exhibition with pieces created by 15...

IT MATTERS

It is with great anticipation that I park...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.