online mag  /  print bookazine

Resilient design

– and the art of sustainable living

February 2022

 

The headline of this post is the subtitle of a new book by Kristine Harper, who is also the author of ‘Aesthetic Sustainability’.

The full title of the book is ‘ANTI-TREND: Resilient design and the art of sustainable living’. It is in English, published by GOFF BOOKS (goffbooks.com).

This past week was Copenhagen Fashion Week. Although I am keenly interested in trends and styles, I am not a critic or a buyer (thankfully), so instead of helping the virus get around town, I chose to attend via social media. In addition to other chores and activities, I have also been reading Kristine’s Harpers latest book.

She wrote the book on Bali, where she and her family have sought refuge from a materialist lifestyle. From her island base, she publishes articles and books on her blog The Immaterialist.

The book approaches sustainability from both a manufacturer’s and a consumer’s point of view.

It is theoretical and philosophical and also offer fairly concrete suggestions for incorporating sustainability into the design process in operational, strategic and aesthetic terms.

The concrete suggestions are the weakest aspect of the book, more trend than anti-trend.

Sure, I agree that vegetable-dyed patchwork curtains, inspired by the Korean textile tradition pojagi, also known as jogakbo or bojagi, are beautiful. I also agree that it is a good idea to reuse textile waste, but the expression is a trend, and trends never last.

I love the concept of ‘visible mending’ (which you can read about in HÅNDVÆRK bookazine no. 5), but it is a trend and a style that is popular only in certain circles.

If the design industry, including fashion, is to shoulder its inescapable responsibility for sustainability, it has to do so through sustainable products with universal appeal.

However, I wholeheartedly applaud Kristine Harper’s attempt to play devil’s advocate by examining what might justify creating products in a world that already has more than enough. With this perspective in mind, she opens Chapter 5 by pointing out that ‘The future role of the sustainable designer contains an array of opportunities, but it also involves unlearning some of the conducts that have been linked to product-design for decades.’ This unlearning is necessary because ‘There are already so many things in the world and so much waste from unwanted, discarded things that designing new clothes, furniture, kitchenware, etc., can really only be justified if these are made out of waste materials or are upcycled from old, castoff products, if they involve sustaining dying crafts-traditions and empowering the livelihood of craftspeople, make vanishing local communities flourish, or if they develop or improve the user’s ability to live sustainably and resiliently.’

Some people with knowledge of how manufacturing works might reject this mindset as unfeasible and not necessarily sustainable, but there is no doubt that increased resource awareness in design, production and consumption is an absolute necessity.

Back to fashion and trends versus anti-trend.

If you find a personal style – which will of course change over time and, fortunately, be influenced by trends but at a slower pace than the fashion industry aims for – it makes sense to allow yourself to be influenced by a microtrend that involves going to a couturier and having your clothes tailored. That is an excellent and sustainable trend. Everyone knows that clothes that have a good fit stay in the wardrobe for longer and see more use.

One person who has taken the rapid pace out of the stylistic equation is Mogens Christensen, who is behind Tibberup Høkeren (literally the ‘Tibberup Tradesman’). Nevertheless, he is (currently) super-trendy in his ‘worker look’.

I photographed clothes from Tibberup Høkeren for HÅNDVÆRK bookazine no. 5 and string from Høkeren for no. 6, which has ‘resources’ as its overall theme (you can preorder your copy here).  When I returned the items I had borrowed, Mogens posed in clothes from his shop and a wonderful ‘shopkeeper’s coat’ sewn to measure by English Old Town, which you can check out here.

Overskriften er undertitlen titlen på en ny bog af Kristine Harper, som tidligere har skrevet bogen ”æstetisk bæredygtighed”

Den fulde titel er ANTI-TREND Resilient Design -and the art of sustainable living.

Bogen er på engelsk og er udgivet på goffbooks.com.

Der har, i forgangne uge, været afholdt modeuge i København. Undertegnede, som er både trend og stilinteresseret, men hverken anmelder eller indkøber (heldigvis), har i stedet for at bidrage til at hvirvle virus rundt, valgt at følge med på de sociale medier. Samtidigt har jeg, indimellem mine øvrige gøremål, læst i Kristines Harpers seneste udgivelse.

Bogen er skrevet på Bali hvor hun og hendes familie er krøbet i ly for materialismen. Herfra skriver hun artikler og bøger og på sin blog The Immaterialist.

Shirts from Tibberuphøkeren

Bogen forholder sig til bæredygtighed fra både producent og forbrugerside.

Den er teoretisk og filosofisk, og forsøger sig desuden med ret konkrete anvisninger på hvordan man, både operationelt, strategisk og æstetisk, kan tænke bæredygtighed ind i designprocessen.

Det er i de konkrete anvisninger bogen står svagest, og bliver til trend mere end til anti-trend.

Nuvel, jeg er enig i at plantefarvede patchwork gardiner, inspireret af den koreanske tekstiltradition pojagi også kaldet jogakbo og bojagi, er smukke. Jeg er også enig i at det er en god ide at genanvende tekstilaffald, men udtrykket er en trend, og trends går over.

Jeg er vild med ´visible mending´ (som du kan læse om i HÅNDVÆRK bookazine no. 5), men det er en trend og stilen er kun gangbar i nogle miljøer.

Når designbranchen, herunder modebranchen, uundgåeligt skal tage sit bæredygtighedsansvar, skal det være med bæredygtige produkter, som er i stand til at appellere til alle, uanset stil.

Derimod kan man kun ønske god vind, når Kristine Haper skriver at hun ved at spille djævelens advokat vil undersøge hvad der kan legitimere at skabe produkter i en verden, som har rigeligt, og indleder kapitel 5 med at skrive:

Den fremtidige rolle for den bæredygtige designer indeholder en række muligheder, men det involverer også at aflære nogle af den tankegang, der har været knyttet til produktdesign i årtier.

Der er allerede så mange ting i verden og så meget affald fra kasserede ting, at det at designe nyt tøj, møbler, køkkenudstyr osv., kun kan retfærdiggøres, hvis det nye bliver fremstillet af affaldsmaterialer eller er upcycled, og hvis de nye produkter involverer at opretholde uddøende håndværkstraditioner og giver levebrød til lokale håndværkere, hvormed produktionen bidrager til at få lokale samfund til at blomstre, – og/eller hvis produkterne udvikler eller forbedrer brugerens evne til at leve bæredygtigt.

En og anden med forstand på produktion ville nok hævde at det både er umuligt og urealistisk, og ikke nødvendigvist bæredygtigt, at tænke således, men der er ingen tvivl om at en øget ressourcebevidsthed både i design, produktions og forbrugerledet er en absolut nødvendighed.

Tilbage til mode og til trends versus anti-trend

Hvis man kan finde ro og balance i en personlig stil, som naturligvis vil forandres over tid og heldigvis være under indflydelse af trends, men i en meget langsommere bevægelse end den tempo modeindustrien opfordrer til, giver det god mening at lade sig influere af en microtrend, som handler om at gå på salon og at få syet efter mål. Det er en meget god og bæredygtig trend. Alle peger på at tøj som sidder godt, bliver i garderoben længere, og bliver brugt mere.

En som stilmæssigt har taget tempoet ud af ligningen, er Mogens Christensen som star bag Tibberup Høkeren. alligevel er han (i disse år) supervirkelig trendy i sit `worker style look´.

Jeg fotograferede tøj fra Tibberup Høkeren til HÅNDVÆRK bookazine 5, og snor fra Høkeren til no 6 som er skrevet under temaet ´ressourcer´ (du kan forudbestille her.)  Da jeg returnerede det lånte, poserer Mogens i tøj fra høkerbutikken og en vidunderlig ´shopkeepers coat´, syet efter mål hos engelske Old Town som du kan checke her.

Mogens Christensen

Related stories

Mona Vander

I have been following Mona Vander on Instagram...

The bee’s knees

About food wrap made of GOTS-certified (Global Organic...

LOCALLY MADE

In case I had forgotten, I was reminded...

MADE TO MEASURE

Week of Wonder is an Aarhus-based made-to-measure fashion...

LALINA CAFÉ

Lina Christensen has a workshop space in Lyngby...

CARDBOARD

Bruunshåb Gl. Papfabrik is a working factory mu¬seum....

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.